Aktuality

Prázdninový provoz MŠ MČ Brno-sever v období letních prázdnin 2018

Rodiče,

informace o provozu mateřských škol MČ Brno-sever a o přihlášení dítěte do náhradní MŠ máte k dispozici na nástěnkách v šatnách příslušné třídy.

Zápis do MŠ na školní rok 2018/19

Informace o zápisu do mateřských škol v městě Brně naleznete na www.zapisdoms.brno.cz., 

 Rodiče, kteří si přihlášku nemohou vytisknout, mohou přijít do ředitelny MŠ dne 11.4.2018 od 10.00 do 12.00 hod. Vezměte s sebou kartičku ZP dítěte.

Sběr přihlášek proběhne 2. a 3.5.2018 od 8.00 do 12.30 hod. v ředitelně MŠ. Informace o tom, které doklady máte s sebou přinést, jsou  k dispozici na www.zapisdoms.cz - MŠ Tišnovská 169.

Platby do Klubu rodičů

Rodiče,

částku 1 600,-Kč do Klubu rodičů ( bylo schváleno na schůzce 19.9.2017) uhraďte nejpozději do 25.10.2017 na číslo účtu: 261742731/0300, variabilní symbol: 102017, konstantní symbol:0308. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte - ne Vaše!!!

© 2011 | RedWeb s.r.o.